Artiklar

Byråkrati måste vägas mot rättssäkerhet - för vem gynnas av att regler kring byggande tas bort?

Publicerad: 1 juni 2016

Att bygga i storstadsregioner är ingen lätt fråga och alla är till slut förlorare om inte frågor belyses på ett allsidigt sätt där samtliga intressen kommer till tals. Hur ska vi annars kunna kalla oss en demokrati? Det har förekommit tal om åsiktskorridor i olika frågor och jag vill påstå att det gäller plan och byggfrågor också.

Läs mer i Dagens Juridik

Kategorier

Arkiv

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå