Tjänster

Vilken samlad kunskap och erfarenhet söker du efter som kan hjälpa dig?

Tjänsteutbud under nya försäkringsregelverket Solvens II

 • Processhantering för Own Solvency and Risk Assessment (ORSA)
 • Riskhantering för försäkringsbolag
 • Projektledning för myndighetsrapportering
 • Tillståndansökning för försäkringsföretag

Tjänsteutbud generellt

 • Management i försäkringsbolag
 • Claims Management
 • IT-tjänster för försäkringsföretag
 • Projektledning
 • Hantering av asbest och miljöskador i återförsäkring
 • Skaderevisioner

Tjänsteutbud övrigt

 • Applikation för ekonomisk uppföljning och kontroll
 • Bistått ombud för överklagande part i domstol vid vatten- & erosionsskador

Samarbetspartner

Försäkringsmatematik AB är en mångårig samarbetspartner för Recint AB

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå