Riskhantering

Bolaget startade 2005 med uppdrag inom riskhantering för ett svenskt anrikt försäkringsbolag. Vid starten fanns 20 års erfarenhet inom internationell försäkring och Processhantering främst inriktat på.

Vad är Riskhantering?

  • Riskhantering för Own Solvency and Risk
  • ledning och koordinering inom storskadehantering.

Därutöver fanns kunskap och erfarenhet inom projektledning, IT inom försäkring och återförsäkring. Tidigare erfarenhet inkluderar styrelseuppdrag i en internationell samarbetsorganisation för återförsäkringsbolag med asbest- och miljöskador läs mer om Riskhantering. Under 4,5 år var grundaren av Recint AB extern VD för ett försäkringsbolag med äldre återförsäkringsåtaganden som innehöll naturkatastrof-, asbest- och miljöskador. Erfarenhet från andra områden är inom regelverksfrågor, riskhantering, portföljöverlåtelser och tillståndsfrågor. Bolaget har assisterat en överklagande part i domstolsmål om plan och byggfrågor där det förekommer vatten- och erosionsskador.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå