Processhantering

Processhantering för Own Solvency and Risk Assessment (ORSA)

Bolaget startade 2005 med uppdrag inom Processhantering för ett svenskt anrikt försäkringsbolag. Vid starten fanns 20 års erfarenhet inom internationell försäkring och Processhantering främst inriktat på.

Vad är Processhantering?

  • Processhantering för Own Solvency and Risk
  • ledning och koordinering inom storskadehantering.

Därutöver fanns kunskap och erfarenhet inom projektledning, IT inom försäkring och återförsäkring. Tidigare erfarenhet inkluderar styrelseuppdrag i en internationell samarbetsorganisation för återförsäkringsbolag med asbest- och miljöskador läs mer om Processhantering. Under 4,5 år var grundaren av Recint AB extern VD för ett försäkringsbolag med äldre återförsäkringsåtaganden som innehöll naturkatastrof-, asbest- och miljöskador. Erfarenhet från andra områden är inom regelverksfrågor, riskhantering, portföljöverlåtelser och tillståndsfrågor. Bolaget har assisterat en överklagande part i domstolsmål om plan och byggfrågor där det förekommer vatten- och erosionsskador.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå