Bolagets historia

Bolagets tjänster bygger på breda kunskaper och erfarenheter!

Bolaget startade 2005 med uppdrag inom återförsäkring för ett svenskt anrikt försäkringsbolag. Vid starten fanns 20 års erfarenhet inom internationell försäkring och återförsäkring främst inriktat på

  • skadereglering,
  • skadehantering samt
  • ledning och koordinering inom storskadehantering.

Därutöver fanns kunskap och erfarenhet inom projektledning, IT inom försäkring och återförsäkring. Tidigare erfarenhet inkluderar styrelseuppdrag i en internationell samarbetsorganisation för återförsäkringsbolag med asbest- och miljöskador.

Under 4,5 år var grundaren av Recint AB extern VD för ett försäkringsbolag med äldre återförsäkringsåtaganden som innehöll naturkatastrof-, asbest- och miljöskador.

Erfarenhet från andra områden är inom regelverksfrågor, riskhantering, portföljöverlåtelser och tillståndsfrågor. Bolaget har assisterat en överklagande part i domstolsmål om plan och byggfrågor där det förekommer vatten- och erosionsskador.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå